Czy jest dywidenda?

Posted on 5 sep 2010 by Finansista

Inwestorzy giełdowi mogą zarabiać na różne sposoby, podstawą jest sama sprzedaż i zakup akcji, gdzie zarabia się na różnicach kursów. Inną dodatkową metoda jest zarabianie na dywidendach. Mianem tym jest określany część zysku netto, uzyskanego przez spółkę kapitałową, która jest przeznaczona do wypłaty udziałowcom (akcjonariuszom). Na dywidendę mogą liczyć przede wszystkim osoby inwestujące w akcje firmy, która jest na tyle stabilna i rozwojowa, że może pozwolić sobie na wypłatę dywidendy. Niektóre spółki starają się regularnie wypłacać dywidendy, taka działalność firmy podnosi zaufanie i ogólnie wpływa pozytywnie na wizerunek spółki wśród graczy. Oznacza to, że firma jest w dobrej kondycji finansowej, pozwala dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Dywidenda jest wypłacana po zakończeniu roku obrotowego i sporządzeniu sprawozdania finansowego spółki, jej wysokość uzależniona jest od wyniku sprawozdania i zysków osiągniętych przez firmę w danym roku. Wypłacana dywidenda jest ujęta jako forma gotówkowa, czyli udział w bieżących dochodach, rozdzielany między akcjonariuszy. Musi być od niej odprowadzony podatek, wtedy nazywana jest dywidendą netto i wyznacza rzeczywistą wartość uzyskanego zysku z tytułu posiadanych akcji. Zwyczajowo dywidenda wypłacana jest dwukrotnie w ciągu roku, jednak w przypadku dodatkowej emisji akcji, może dojść do wypłaty dywidendy bonusowej, która przyjmuje postać niepieniężną. Akcjonariusze dostają wtedy dodatkowe akcje spółki. faktoring krajowy www.ingcomfin.pl/bezpieczna-sprzedaz/faktoring-krajowy-bez-regresu

Hipoteka odwrócona wywiad

Posted on 5 aug 2010 by Finansista

Page 1 of 2 1

INWESTOWANIE WALUTOWE

Szkolenia forex

Jeśli jesteś zainteresowany , zawansowanym szkoleniem forex napisz do nas.

Kamil Etman

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania , pisz do nas

Address: Warszawa ul.Cicha 4a
Telephone: 766-654-9323
E-mail: biuro@flowacademy.pl