Giełda – element rynku kapitałowego

Posted on 5 sep 2010 by Finansista

Rynek jest pojęciem oznaczającym miejsce, w którym spotykają się osoby zainteresowane kupnem i sprzedażą określonych dóbr. Od tego pojęcia należy zacząć, ponieważ giełda jest elementem rynku kapitałowego. Parkiet papierów wartościowych jest więc, wyodrębnioną częścią większego tworu. Idąc dalej rynek kapitałowy jest elementem rynku finansowego (zawierane na nim są transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Na rynku kapitałowym jest dochodzi do obrotu instrumentami emitowanymi na ponad roczny okres ich wykupu. Należą do mnich, m.in.: obligacje i akcje, czyli przedmioty obrotu giełdowego. Nie dziwi, więc nikogo, że giełda jest istotną, jeśli nie kluczową częścią tego rynku. Rynek kapitałowy dzieli się na pierwotny i wtórny. Na pierwszym z nich emitowane są nowe papiery wartościowe. Natomiast drugi element rynku kapitałowego – część wtórna – jest to właściwa giełda papierów wartościowych, na której każdy może kupić i sprzedać akcje. Rynek kapitałowy i papierów wartościowych oraz gospodarka krajowa oddziaływają na siebie nawzajem. Oznacza to, że jeśli sytuacja na giełdzie się pogarsza tendencje zaczynają być takie same i na rynku kapitałowym oraz w całej gospodarce. Nadzór nad rynkiem kapitałowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która reguluje od strony formalnej i prawnej działalność giełdy papierów wartościowych.

Hipoteka odwrócona wywiad

Posted on 5 aug 2010 by Finansista

Page 1 of 2 1

INWESTOWANIE WALUTOWE

Szkolenia forex

Jeśli jesteś zainteresowany , zawansowanym szkoleniem forex napisz do nas.

Kamil Etman

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania , pisz do nas

Address: Warszawa ul.Cicha 4a
Telephone: 766-654-9323
E-mail: biuro@flowacademy.pl