Rodzaje papierów wartościowych na GPW

Posted on 5 sep 2010 by Finansista

Parkiet giełdowy większości osób kojarzy się głównie z rynkiem, na którym dochodzi do obrotu akcjami. Po za nimi na giełdzie dochodzi również do transakcji kupna i sprzedaży innych papierów wartościowych, np.: prawa poboru i prawa do akcji, obligacje, listy zastawne, warranty. Definicja określa papiery wartościowe jako dokumenty, które oznaczają wystąpienie określonego prawa majątkowego. Jego zrealizowanie możliwe jest w wyniku okazanie ich okazania lub zwrotu. Akcje są dokumentem potwierdzającym, że akcjonariusz (osoba, która je kupiła), jest właścicielem (udziałowcem) majątku danej spółki akcyjnej. Z tego tytułu uzyskuje określone prawa i obowiązki – prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, czy prawo do dywidendy. Prawem poboru nazywana jest sytuacja, w której akcjonariusze danej spółki maja możliwość kupienia akcji z nowej emisji w drodze pierwszeństwa. PDA, czyli prawo do akcji, jest możliwością sprzedaży akcji z nowej emisji, przed wprowadzeniem jej na giełdę. Obligacje są papierami wartościowymi, które emitent sprzedaje w celu zaciągnięcia u nabywców pożyczki. Są one papierami dłużnymi i dają zysk w określonym okresie, zwanym czasem wykupu. Najczęściej występują obligacje ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem, co oznacza, że nabywca często wie dokładnie ile może na nich zarobić.

Hipoteka odwrócona wywiad

Posted on 5 aug 2010 by Finansista

Page 1 of 2 1

INWESTOWANIE WALUTOWE

Szkolenia forex

Jeśli jesteś zainteresowany , zawansowanym szkoleniem forex napisz do nas.

Kamil Etman

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania , pisz do nas

Address: Warszawa ul.Cicha 4a
Telephone: 766-654-9323
E-mail: biuro@flowacademy.pl