Zawody związane z giełdą

Posted on 5 sep 2010 by Finansista

Z parkietem akcji, związanych jest kilka zawodów, z którymi inwestorzy, w sposób pośredni lub bezpośredni mogą mieć styczność. Najczęściej kojarzonymi zawodami z giełdą są makler i broker giełdowy. Pierwszy z nich jest zajmuje się przekazywaniem zleceń kupna i sprzedaży akcji oraz kontroluje zgodność przebiegu takich transakcji z przepisami obowiązującymi. Jest to zawód zamknięty, uprawnienia (licencję) można uzyskać po zdobyciu odpowiednich uprawnień i zdaniu egzaminu maklerskiego. Osoby, które zostały maklerami po zmianie przepisów, swoje usługi mają rozszerzone o doradztwo inwestycyjne. Maklerem nie jest tylko człowiek, zajmujący się wcześniej opisanymi czynnościami, ale również osoba wykonująca takie obowiązki w domie maklerskim (instytucji będącej członkiem GPW). Zawodem zbliżonym do maklera jest broker. Jednak zawód ten odnosi się głównie do osób (fizycznych i prawnych), które oferują usługi pośrednictwa w zlecaniu kupna, bądź sprzedaży akcji. Usługi brokerskie oferują najczęściej banki i domy maklerskie. Po za wymienionymi zawodami istnieje jeszcze jeden, z którego korzystają często niedoświadczeni inwestorzy. Jest to analityk giełdowy. Osoba, posiadająca doświadczenie w zakresie analizy technicznej i fundamentalnej. Ludzie zajmujący się tego typu badaniami bazują na badaniach historycznych i cykliczności (powtarzalności) sytuacji występujących na rynku. Na podstawie dostępnych danych potrafią przedstawiać analizy, określające jak może kształtować się trend, czyli w jakim mniej więcej czasie sprzedawać lub kupować określone akcje. Wygodne gilotyny biurowe do papieru

Hipoteka odwrócona wywiad

Posted on 5 aug 2010 by Finansista

Page 1 of 2 1

INWESTOWANIE WALUTOWE

Szkolenia forex

Jeśli jesteś zainteresowany , zawansowanym szkoleniem forex napisz do nas.

Kamil Etman

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania , pisz do nas

Address: Warszawa ul.Cicha 4a
Telephone: 766-654-9323
E-mail: biuro@flowacademy.pl