Czy gry powodują przemoc?

Czy drastyczne gry mogą mieć wpływ na zachowanie osób w nie grających? Po tragicznych wydarzeniach w Newtown dyskusja na ten temat powróciła jak bumerang. Znowu pojawiło się pytanie czy zachowania pełne przemocy w grze mogą oddziaływać na realne życie i jak zawsze opinie są dość mocno zróżnicowane. Pewien dziennikarz postanowił poddać analizie badania na ten temat. Jednak mimo wielu eksperymentów nie można wyodrębnić twardych argumentów przemawiających za tym, że gry faktycznie rozbudzają i utrwalają zachowania agresywne, które potem pojawiają się w realnym życiu. Możemy jednak wymienić kilka wniosków, które płyną z analizowanych badań.

Osoby szczególnie wrażliwe grupą ryzyka

Jednym z wniosków może być ten mówiący o tym, że niektóre osoby są bardziej wrażliwe na czynniki stresogenne, prezentowaną przemoc czy zachowania agresywne. Osoby mało sumienne, mało ugodowe i o charakterze z cechami neurotycznymi są właśnie tymi, które mogą wykazywać się większą podatnością na prezentowaną agresję, a co za tym idzie, potem przenosić ją co realnego życia. Oczywiście nie jest to przesądzone, że tak musi się stać, jednak w przypadku tego typu osób ryzyko jest większe. Szczególnie uważni powinni być rodzice dzieci, których emocjonalność jest w fazie rozwoju, opiekunowie osób z zaburzeniami psychicznymi czy bliscy osób impulsywnych czy nerwowych.

Brak zagrożenia dla większości społeczeństwa

Prawie wszystkie badania naukowe jednoznacznie wskazują, że stabilnego emocjonalnie człowieka nawet najbardziej krwawe i okrutne gry nie zmienią w mordercę ani osobę skłonną do przemocy. W takich przypadkach największym zagrożeniem może być krótko trwający nastrój wykazujący znamiona agresji, jednak nie pociągający za sobą żadnych czynów. Wielu naukowców podkreśla, że stwierdzenie potencjalnych agresywnych zachowań u danej osoby jest raczej możliwe podczas analizy jej życia i sytuacji, w których bierze udział niż to, że lubi gry pełne przemocy.

Mniej groźny świat fantastyki

Naukowcy zajmujący się tematyką agresywnych zachowań stwierdzili również, że pełne przemocy gry osadzone w świecie fantastyki są o wiele mniej niebezpieczne niż gry rozgrywające się w potencjalnie realnej rzeczywistości. Trudno wskazać przypadki, w których agresywne zachowania w grze (np. zabijanie wampirów) przenosiły się na agresywne zachowania w świecie realnym i w stosunku do ludzi.

Wpływ gier na nastrój

Mimo że w większości przypadków nie możemy stwierdzić, że krwawe gry wpływają na agresywne zachowania w życiu to z pewnością mają one znaczący wpływ na nastrój graczy. Mogą powodować zmiany nastroju, emocjonalną chwiejność. Zbyt duża ilość czasu spędzonego na grze może prowadzić do zaburzeń snu. Jest to bardzo często spowodowane emocjonalnym pobudzeniem wynikającym z wydarzeń odbywających się w grze. Jednak dokładnie podobne objawy mogą mieć miejsce w przypadku sięgania po książki czy filmy pełne przemocy. Warto jednak podkreślić, że jednak gry oddziałują najmocniej na psychikę człowieka z uwagi na zaangażowanie wielu zmysłów oraz niekiedy poczucie brania udziału w wydarzeniach rozgrywających się na ekranie komputera czy telewizora

Dodaj komentarz